ผู้บังคับบัญชา ฐท.สส.

พลเรือโท

ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี

กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี

พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี

ศิริชัย กาญจนบดี

เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก

คมพันธ์ อุปลานนท์

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก

อุทัย ชีวะสุทธิ

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด