พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา

  • พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา

  • รองผู้บัญชาการ