ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และพันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

Release Date : 03-11-2014 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  และพันจ่าเอก วิษณุ  โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  และพันจ่าเอก วิษณุ  โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  และพันจ่าเอก วิษณุ  โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง