พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบูชากระทง พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสัตหีบ และมอบรางวัลให้แก่นางนพมาศอำเภอสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๗

Release Date : 07-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบูชากระทง พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสัตหีบ และมอบรางวัลให้แก่นางนพมาศอำเภอสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบูชากระทง พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสัตหีบ และมอบรางวัลให้แก่นางนพมาศอำเภอสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ และเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบูชากระทง พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสัตหีบ และมอบรางวัลให้แก่นางนพมาศอำเภอสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง