พลเรือเอก นาวิน ธนเนตร รองประธานอนุกรรมการกีฬาฟุตบอล กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ประเภทอาวุโส ในสัปดาห์กีฬานาวี โดย หน่วยกีฬาที่ชนะเลิศ

Release Date : 14-11-2014 00:00:00
พลเรือเอก นาวิน  ธนเนตร  รองประธานอนุกรรมการกีฬาฟุตบอล กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ประเภทอาวุโส ในสัปดาห์กีฬานาวี โดย หน่วยกีฬาที่ชนะเลิศ

พลเรือเอก นาวิน  ธนเนตร  รองประธานอนุกรรมการกีฬาฟุตบอล กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ประเภทอาวุโส ในสัปดาห์กีฬานาวี โดย หน่วยกีฬาที่ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๖ ฐานทัพเรือสัตหีบ/กรมสรรพาวุธทหารเรือ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๒ กรมอู่ทหารเรือ ณ สนามฟุตบอล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก นาวิน  ธนเนตร  รองประธานอนุกรรมการกีฬาฟุตบอล กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ประเภทอาวุโส ในสัปดาห์กีฬานาวี โดย หน่วยกีฬาที่ชนะเลิศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง