พลเรือโท อานนท์ ดาระสวัสดิ์ อนุกรรมการกอล์ฟ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

Release Date : 17-11-2014 00:00:00
พลเรือโท อานนท์  ดาระสวัสดิ์ อนุกรรมการกอล์ฟ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือโท อานนท์  ดาระสวัสดิ์ อนุกรรมการกอล์ฟ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้          ประเภท Four – Ball Stroke Play ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ ๗ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๖ ประเภท Foursome Stroke Play ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ ๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๖ รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๖ ประเภทอาวุโส ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ ๘ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๒ ประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ ๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๓ ประเภททีม ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ ๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๖ ณ สนามกอล์ฟ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท อานนท์  ดาระสวัสดิ์ อนุกรรมการกอล์ฟ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง