พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 21-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาตรี จำนวน ๔ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือ  สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง