นาวาเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา Htay Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสา

Release Date : 21-11-2014 00:00:00
นาวาเอก ธีรกุล  กาญจนะ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา Htay Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo  ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสา

นาวาเอก ธีรกุล  กาญจนะ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา Htay Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo  ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ นาวาโท Khin Zaw ผู้บังคับการเรือ MUS MAHAR BANDOOLA กองทัพเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง กองทัพเรือ ทั้งสองประเทศ รวมทั้งรับการส่งกำลังบำรุง โดยนำเรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ธีรกุล  กาญจนะ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา Htay Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo  ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง