พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิบูลธรรมบาล (อาจารย์เหล็ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ โดย พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 24-11-2014 00:00:00
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิบูลธรรมบาล (อาจารย์เหล็ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ โดย พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิบูลธรรมบาล (อาจารย์เหล็ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ โดย พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เข้าเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิบูลธรรมบาล (อาจารย์เหล็ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ โดย พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง