พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นประทวนสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่เรือตรี

Release Date : 25-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นประทวนสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่เรือตรี

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นประทวนสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่เรือตรี จำนวน ๙ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นประทวนสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่เรือตรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง