พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 02-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการของสหกรณ์ให้กับสมาชิกทราบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง