พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

Release Date : 03-12-2015 00:00:00
พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ในโอกาสที่นำกำลังพลฝึกภาคองค์บุคคล ประจำปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง