ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Release Date : 08-12-2015 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๕ หน่วยงาน ในส่วนฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ในนาม ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี   พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง