พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ๑๐๐ นาย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike For Dad) จังหวัดชลบุรี

Release Date : 14-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ๑๐๐ นาย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike For Dad) จังหวัดชลบุรี

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี มนัสวี  บูรณพงศ์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก สมชาติ  สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก กิตติพงษ์ เรืองเดช รองเจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก บุญมี  แก้วสง่า ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ๑๐๐ นาย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike For Dad) จังหวัดชลบุรี เส้นทาง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัดอ่างศิลา แหลมแท่น ระยะทางไปกลับ ๒๙ กิโลเมตร ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ๑๐๐ นาย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike For Dad) จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง