พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสที่นำคณะ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 17-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสที่นำคณะ นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสที่นำคณะ นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนสร้างพระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ กำลังดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘