พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ณ วัดสัตหีบ

Release Date : 17-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ณ วัดสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ณ วัดสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง