ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 17-12-2015 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ฐานทัพเรือสัตหีบ เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๙ ธันวาคม จากกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ – ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง