ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๙๓ ปี โดย พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ

Release Date : 24-12-2015 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๙๓ ปี โดย พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล  มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๙๓ ปี โดย พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล  มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและข้าราชการ โดยมีอดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยกองทัพเรือ องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน บริษัท ชมรมต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมแสดงความยินดี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘