พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบรางวัลให้กับนักกีฬาสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๒๘

Release Date : 25-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบรางวัลให้กับนักกีฬาสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๒๘

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบรางวัลให้กับนักกีฬาสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๒๘ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘