พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม กิจกรรม กองทัพเรือ เปิดหน่วย – ช่วยชาติ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 25-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม กิจกรรม กองทัพเรือ เปิดหน่วย – ช่วยชาติ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม กิจกรรม กองทัพเรือ เปิดหน่วย – ช่วยชาติ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานของกองทัพเรือ ภาครัฐ บริษัทห้างร้าน จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก การให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  บริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การแสดงดนตรีในสวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งจัดให้ประชาชนในพื้นที่สัตหีบนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘