พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำกระเช้าผลไม้มอบให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยมี พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้รับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 29-12-2015 00:00:00
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำกระเช้าผลไม้มอบให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยมี พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้รับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำกระเช้าผลไม้มอบให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยมี พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้รับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘