พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับนาย นรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะข้าราชการอำเภอสัตหีบ ที่เข้าเยี่ยมคำนับอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 11-01-2016 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับนาย นรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะข้าราชการอำเภอสัตหีบ ที่เข้าเยี่ยมคำนับอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับนาย นรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะข้าราชการอำเภอสัตหีบ ที่เข้าเยี่ยมคำนับอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙