พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 13-01-2016 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี วันชัย  ท้วมเสม รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ  พลเรือตรี มนต์ชัย  กาทอง  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี ทินกร  ตัณฑากาศ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี ธีระพงษ์  มูลละ  รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี วิทยา  ลออจันทร์ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และพลเรือตรี สมารมภ์  ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙