พลเรือตรี ไชยชนะ อาทมาท เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 13-01-2016 00:00:00
พลเรือตรี  ไชยชนะ  อาทมาท  เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

พลเรือตรี  ไชยชนะ  อาทมาท  เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะฯ  เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน  ปัญหาข้อขัดข้องในการสนับสนุนการซ่อมทำของหน่วยและนำข้อมูลมาพิจารณาให้การสนับสนุนแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติภายในสายงานที่ กรมอู่ทหารเรือ  รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายใน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙"