พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับและอวยพรปีใหม่จาก พลเรือตรี ณรงค์เดช สภานุชาต ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

Release Date : 13-01-2016 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับและอวยพรปีใหม่จาก พลเรือตรี ณรงค์เดช  สภานุชาต ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับและอวยพรปีใหม่จาก พลเรือตรี ณรงค์เดช  สภานุชาต ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ และ นาวาเอก ดุลยพจน์  สิชฌนุกฤษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙