รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรปีใหม่จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

Release Date : 14-01-2016 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรปีใหม่จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและรับการอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จาก คุณ วีระชัย  อมรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙