ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรปีใหม่จากคณะต่างๆ

Release Date : 20-01-2016 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรปีใหม่จากคณะต่างๆ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จาก คุณสุภาภร์  คงทอง ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และนิเทศสัมพันธ์ บริษัท MUBADALA PETROLEUM(THAILAND)  คุณวรากร  โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขายปลีกน้ำมัน บริษัทบางจากปิโตเลี่ยม จำกัด (มหาชน)  และคุณสมชาย  นันชิกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙