ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการในสังกัด

Release Date : 25-01-2016 10:31:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการในสังกัด

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙