ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดระเบียบที่ดินตำบลช่องแสมสาร

Release Date : 25-01-2016 12:20:28
ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดระเบียบที่ดินตำบลช่องแสมสาร

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบให้ พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะเป็นหน่วยดูแลปกครองที่ดินในพื้นที่สัตหีบ โดยใช้อำนาจสั่งการจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นชุดประสานงานประจำพื้นที่ กองทัพเรือที่ ๔ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย คณะรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ อำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่กรมประมง  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ    เข้าดำเนินการจัดระเบียบที่ดินตำบลแสมสาร ที่เป็นพื้นที่ของกองทัพเรือ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ของทางหน่วยงานราชการอย่างเด่นชัด หรือที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จะอาศัยอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อระงับการก่อสร้างหรือดำเนินการ กรณีราษฎรทั่วไป มีแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้เช่าพื้นที่ให้กับทางกรมธนารักษ์ ตามพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จริง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีที่ทำกิน ด้วยการจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อราษฎรที่เข้าเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์ และกรณีที่มีปัญหาโต้แย้งสิทธิในที่ดิน ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ณ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙