ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขันฟุตซอล "ม้าน้ำจูเนียร์" ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 28-01-2016 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขันฟุตซอล "ม้าน้ำจูเนียร์" ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล ชิงถ้วย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๙ รายการ “ม้าน้ำจูเนียร์” ประเภทอายุไม่เกิน ๑๐ ปี และอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุดคือจะทำให้เยาวชนของชาติ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐  ทีม  ณ สนามฟุตซอล สวนทัศนาภิรมย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙