เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๕๖

Release Date : 01-02-2016 00:00:00
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๕๖

พลเรือตรี มนัสวี  บูรณพงศ์  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๕๖ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙