พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 17-11-2016 17:05:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก รังสรรค์  แตงฉิม ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก รังสรรค์  แตงฉิม ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือโท นพดล  สุภากร เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙