พลเรือตรี สัญญา สถิตย์เสถียร ผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล

Release Date : 17-11-2016 17:17:00
พลเรือตรี สัญญา สถิตย์เสถียร ผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล

พลเรือตรี สัญญา สถิตย์เสถียร ผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือพร้อมกับจัดกำลังพล รถเก็บขยะร่วมกิจกรรม โดยมี พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีฯ ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สัญญา สถิตย์เสถียร ผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง