พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ กองเรือยุทธการ

Release Date : 18-11-2016 18:21:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตร         ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือโท ปัญญา  เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙