พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ฟังสาสน์จากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 18-11-2016 18:30:00
พลเรือตรี  เสรีภาพ  สุขเจริญ  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ฟังสาสน์จากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือตรี  เสรีภาพ  สุขเจริญ  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ฟังสาสน์จากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙