พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

Release Date : 18-08-2020 07:40:00
พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยร่วมปลูกปะการัง และปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ณ บริเวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง