รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านสีขาว ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 18-08-2020 16:02:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านสีขาว ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านสีขาว ให้กับหมู่บ้านที่ ๑ และหมู่บ้านที่ ๔ ฐานทัพเรือสัตหีบ พื้นที่เขตที่ ๑ ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในหมู่บ้านฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินโครงการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทั้ง ๒ หมู่บ้านผ่านการประเมิน สมควรได้รับการประกาศ เป็นหมู่บ้านสีขาว ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านสีขาว ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง