ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ ครั้งที่ ๔

Release Date : 25-08-2020 14:45:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ ครั้งที่ ๔

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ ครั้งที่ ๔ แบบ New Normal “ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินีชั่วนิรันดร์” โดย พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมผู้บังคับบัญชาฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพล เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖๗ นาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลการแข่งขัน จำนวน ๖ รางวัล ประกอบด้วย

๑. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภท ไตรกีฬามาตรฐานทีมหญิง

น.ต.หญิง ณัฏฐ์ เอื้อเจริญโชคสกุล

ร.ท.หญิง ณัชชา บุณยประทีปรัตน์

ร.ต.หญิง ศรัญญา สุขรุ่ง

๒. ชนะเลิศ ประเภท ทวิกีฬาชาย รุ่นอายุ ๔๕ – ๔๙ ปี

ร.อ. วรชาติ พาณิชย์สวย

๓. ชนะเลิศ ประเภท ทวิกีฬาชาย รุ่นอายุ ๕๐ – ๕๔ ปี

นาย ประสิทธิ์ สุประการ

๔. ชนะเลิศ ประเภท ทวิกีฬาชาย รุ่นอายุ ๕๕ – ๕๙

น.ต. เดโช สินปัญญาสิริ

๕. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภท ทวิกีฬาชาย รุ่นอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี

พลฯ ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ

๖. ชนะเลิศ ประเภท ทวิกีฬาหญิง รุ่นอายุ ๔๕ – ๔๘ ปี

ร.ท.หญิง ฉัตรวนา สุทธิพิบูลย์

ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ ครั้งที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง