เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

Release Date : 14-09-2020 15:16:00
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง