ขอเชิญกำลังพลเกษียณอายุราชการและกำลังพล ฐท.สส. โหลด Application AR พิธีเกษียณอายุราชการ ฐท.สส. ปี งป.63

Release Date : 21-09-2020 11:30:03
ขอเชิญกำลังพลเกษียณอายุราชการและกำลังพล ฐท.สส. โหลด Application AR พิธีเกษียณอายุราชการ ฐท.สส. ปี งป.63

ขั้นตอนการติดตั้ง Application AR พิธีเกษียณอายุราชการ ฐท.สส.ปี งป.63

1. Download ไฟล์ apk จาก QR Code นี้ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ระบบ Andriod

2.เมื่อ Download apk เรียบร้อยให้กดที่ไฟล์ apk เพื่อทำการ Install

3.เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้เปิด Application ชื่อ ARvideo แล้วส่องป้ายต่างๆ ภายในงาน เพื่อชมวีดีโอและ Content ต่างๆ