ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 28-10-2020 11:20:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยสมทบ ได้แก่ การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ สำนักงานควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ กองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ กองพันทหารสารวัตรทหารเรือที่ ๒ ฯ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ และเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี หัวหน้าหน่วย พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง