ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 28-11-2020 11:30:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐๕ ทุน ประกอบด้วยระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๑ ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๗๒ ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๖๕ ทุน ระดับอนุบาล จำนวน ๑๐๕ ทุน และทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑ ทุน โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยที่บุตรข้าราชการในสังกัดได้รับมอบทุน ร่วมมอบทุน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง