พิธีถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร

Release Date : 05-12-2020 14:05:00
พิธีถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบได้จัดพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบเข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง