เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารอินโดนีเซีย

Release Date : 16-12-2020 15:20:00
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารอินโดนีเซีย

พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Heru Purwoko ผู้ช่วยทูตทหาร อินโดนีเซียประจำกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตทหาร อินโดนีเซีย ประจำกรุงเทพฯ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารอินโดนีเซีย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง