ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างการรับรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Release Date : 24-02-2021 09:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างการรับรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างการรับรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กำลังพลที่พักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ บ้านพักหน่วยพื้นที่สัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับทราบนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างการรับรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง