เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 15-03-2021 09:30:00
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ที่สำคัญทางด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนกำลังพลในฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีวิทยาการจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง