ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ล้มทับบ้านพักอาศัย

Release Date : 25-03-2021 18:40:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ล้มทับบ้านพักอาศัย

ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ล้มทับบ้านพักอาศัย