ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

Release Date : 27-04-2021 11:00:00
<B>ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ</B>

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ ฯ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ สาธารณสุข อำเภอสัตหีบ ร่วมกันออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จว.ชลบุรี ที่ ๑๘/๒๕๖๔ บริเวณร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ได้แก่ ร้านศรีนวลซีฟู๊ด ร้านจ้อยซีฟู๊ด ร้านบ้านอำเภอซีฟู๊ด ร้านเจ๊ตุ่มซีฟู๊ด ร้านทรีแอนด์ซี ร้านปรีชาซีฟู๊ด ร้านลุงไสว ร้านปูเป็น ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ร้านบุญถาวร ตลาดนัด หน้า โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ เพื่อเน้นยำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔