กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้ากรมจเรทหารเรือ

Release Date : 11-06-2021 11:40:00
กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้ากรมจเรทหารเรือ

พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ พร้อมคณะผู้ ตรวจราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามแผนการตรวจพิเศษ ข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมต่างๆ ที่ครอบคลุมกำลังพล ตลอดจนความพร้อมของสรรพกำลัง การปฏิบัติงานหลักของแผนกต่างๆ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันความเสียหาย และรับทราบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก ยุทธนา เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ ทหาร แถวให้การต้อนรับ พร้อมรับการตรวจระเบียบการแต่งกาย เครื่องแบบ การฝึกท่าองค์บุคคล และการตรวจโรงนอน ห้องน้ำ ความเป็นอยู่ต่างๆของทหารกองประจำการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ณ กองบังคับการ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้ากรมจเรทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง