ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมกันขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำ

Release Date : 16-06-2021 18:41:42
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมกันขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำ

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ได้แก่ รถแบ็คโฮ รถบรรทุก ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนสิงห์สมุทรซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องระหว่างฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนข้าราชการ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร บริเวณพื้นที่แยกสัตหีบ ถนนสุขุมวิท และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูฝน และการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสิงห์สมุทร ณ พื้นที่บริเวณคลองหลังโรงเรียนสิงห์สมุทร ถึงกิจการสถานีบริการยานยนต์ (ปั๊มน้ำมันบางจาก) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมกันขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง